Езера

Това е една обширна секция на нашия сайт, в която са описани различни езера в пределите на Република България. Езерото представлява изпълнена с вода падина на земната повърхност. Всъщност, и морето е нещо подобно, но няма ясно изразени критерии за това дали един воден басейн е море или езеро. Така например, за най-голямото езеро в света се смята Каспийско море, но самото название на този басейн е море! Каспийско море има площ от 371 000 квадратни километра, с което то е малко по-малко от Черно море - последното си е едно вътрешноконтинентално море и има площ 413 488 квадратни километра. Общата площ на всички езера по Земята е около 2.7 милиона квадратни километра, което прави около 1.8 % от цялата суша на Земното кълбо. Езерата се образуват в разседни понижения (гребени), вулканични кратери, ледникови падини (циркуси - такива са почти всички езера в Рила и Пирин), карстови падини (валози, понори), крайморски понижения и други. Според химичния състав на водите си езерата се делят на сладководни и соленоводни; според водния си баланс се делят на отточни (от които езера изтича река) и безотточни, при които изпарението на водата компенсира притока на речна и дъждовна вода. Площта на езерата е от няколко декара до няколкостотин хиляди квадратни километра. В света има езера с огромна площ - Горно Езеро (САЩ), Виктория (Африка), Аралско Море (което се намира в Русия и губи доста от водите си), Байкал (Русия), Голямо Мече Езеро (Канада) и други. В България най-големите езера са Варненското, Атанасовското и Рабишкото.

Надморската височина, на която се намират езерата, се колебае в много широки предели - от Мъртво Море в Израел, което е разположено на 392 метра под морското равнище, до езерото Хорпатсо в Тибет, разположено на височина от 5400 метра. В България най-високото езеро е Горното Полежанско Езеро, на надморска височина от 2750 метра, което е точно един метър повече от Леденото езеро под връх Мусала. Дълбочината на езерата също е най-различна - от няколко сантиметра до 1742 метра, колкото е дълбоко езерото Байкал в Русия (то е най-дълбокото езеро в света). В големите и проточните езера има постоянни течения, които се обуславят от вятъра, реките, разликата в температурата и плътността на водата и други фактори. В останалите езера теченията са временни. Срещат се и вълни - така например в езерото Байкал и Виктория са наблюдавани вълни, достигащи 5 метра височина! Цветът на езерната вода се определя от различни примеси (органични и неорганични) и обикновено е син, зелен или кафеникав. Някои езера са си направо блата и когато ги погледнеш, просто те засърбява кожата. Прозрачността на езерните води се колебае от няколко сантиметра до няколко десетки метра. Най-голяма прозрачност (до 40 метра) е установена отново в езерото Байкал. В зависимост от разположението си, езерата се нагряват повече или по-малко от слънчевите лъчи, според което и варира тяхната температура - от отрицателна до 45 градуса по Целзий в някои солени езера. Голяма част от езерата са богати на растителни и животински видове; в много от тях се ловят големи количества риба. Езерата се използват още за транспорт, напояване, водоснабдяване, добив на соли и други. Нормално за езерата е запълването им с наноси от реките и постепенното им изчезване.

Подробна информация за Пирин    Рила    Зъбни импланти    Рилски езера    Черно море    Дългото езеро    Суходолско езеро    Беговишки езера

Поповото езеро в Пирин

Рилски езера    Зъболекар в Пловдив    Манол Николов    Снимки на езера    Баюви дупки - Джинджирица    Влашките езера в Пирин    Тевно езеро

Превалски езера    Голямо Валявишко Езеро    Василашки езера

Езеро Безбог в Пирин

Информация за Рила планина    Имплантологичният портал на България    Аргирово езеро    Митрово езеро в Пирин    Тевното езеро в Пирин

Кременските езера

Рекламни сувенири    Заслонът на Тевното Езеро    Върхове в България    Разложка котловина    Бъндеришки езера    Самодивски езера

Езеро Окото

Снимка на езеро Окото - едно от Седемте Рилски езера

Видеопроизводство    Аргировото езеро в Пирин    Рилски езера    Влашки езера в Пирин    Връх Каменица    Валявишки езера    Голямо Валявишко езеро

Езеро Близнака

Снимка на езерото Близнака - най-голямото по площ от Седемте Рилски езера

Аргировото езеро

Снимка на Аргировото езеро в Пирин