Итипица

Итипица е местност, която се разполага в горното течение на Итипишка река, по склоновете на върховете Албутин, Разложки Суходол и Баюви дупки. Нарича се още Етипица (на местния диалект). Освен местността обаче същото име носи и една седловина, която се разполага в областта на Главното Пиринско Било, между върховете Разложки Суходол и Албутин. Тя представлява туристическо кръстовище - тук се събират пътеки от циркуса Окаден, хижа Яворов, хижа Загаза и долината на Влахинска река. Надморската височина на тази седловина е 2541 метра, нарича се още Етипица, Иптица гечикли, Иптица Гедик, Птица Гедик, Превала Разложки Суходол и Суходолски превал - въпреки че като форма това не е превал, а премка - нещо, много често срещано в Пирин планина. В Пирин премките се срещат под път и над път и, както казва Пипи Дългото Чорапче, човек направо се препъва в премки, когато ходи в Пирин!!!

Значението на името Итипица е неясно. Според професор Ж. Радев произходът му е свързан с тревата Типец (Власатка - Festuca Ovina), която се среща в много голямо количество там. Според други автори пък името Итипица идва от личното име Атип или Етип, което име е от турски произход, но вече не се среща дори и в съвременна Турция. Съществува легенда за турчин на име Етип, който заедно с бандата си тормозил влашки овчари, които отказвали да му дадат 50 агнета - очевидно в този регион са се разгорещявали балкански страсти, характерни за целия полуостров! Имената Итипица Гечикли, Птица Гечикли и Птица Гедик произхождат от турската дума Гечик (Гедик) - тя означава дефиле, проход, брод през река, цепнатина или пукнатина.

Итипишка река води началото си от извори по склоновете на връх Разложки Суходол и Баюви Дупки. В началото тече на югозапад, към местността Итипишки кошари, след което се насочва на юг и отново на югозапад. В местността Черната вода се влива отдясно във Влахинска река.

www.dentalimplants.bg    www.bg-tourinfo.com    www.ralev-dental.bg    www.ralev.name    www.maxillofacial-bg.com    www.bg-dentist.net    www.see-bulgaria.info

Подробна информация за Пирин