Тевно езеро

Тевното езеро заема най-ниската част от местността Белемето - обширна заравненост, която наподобява високопланинско поле. Всъщност това е най-високо разположеното поле в Пирин - то лежи на надморска височина от 2510 до 2530 метра, на югоизток от връх Валявишки чукар. Въпросното Тевно езеро заема най-ниската част от това поле и е доста обширно като площ. В същото време с името Белемето се обозначава и един циркус, наречен още Белеметски циркус. Той е разположен в югозападната част на Пирин в изворните части на река Мозговица, към чиято долина циркусът е отворен на запад. Ограден е от склоновете на върховете Валявишки чукар от север, кота 2722 метра и Кралев двор от изток, Малка Каменица от югоизток и Каменица от юг. В този циркус са разположени едноименните езера, едно от които е и въпросното Тевно езеро. Името на циркуса е с неясен произход - според проф. К. Попов то идва от турската дума Беклеме, която означава наблюдателен пост или стража. Съществуват и хипотези, според които това име пък произхожда от думата Билиме - тя означава оградено с плет място за лятна кошара.

Тевното езеро е най-голямото от групата на Белеметските езера. Поради това понякога се нарича и Белеметско езеро, среща се и името Криво езеро. Надморската височина на това езеро е 2519 метра, площта му е 62.5 декара. Това го прави седмото по големина езеро в Пирин; въпреки тази значителна площ обаче езерото е доста плитко - 4 метра в най-голямата си дълбочина. От това езеро изтича Мозговишка река, а край него е разположен голям заслон, почти колкото хижа. Този заслон е построрен на пътя, който върви по хода на Главното Пиринско Било; локацията е избрана там по две причини - първо, мястото е сравнително защитено от ветрове и бури, и второ, разстоянието от заслона до хижа Вихрен и хижа Каменица е почти едно и също, което прави заслона удобно място за пренощуване по време на дълъг преход между тези две хижи. Разбира се, възможно е въпросното разстояние да се премине за един ден, което и нашият екип е правил на практика, но преходът отнема около 9 часа. В същото време около Тевното езеро са разположени много върхове, които си заслужава човек да изкачи - Каменица, Кралев Двор, Момин Двор и Малка Каменица, което също отнема доста време. Поради това е добра идея при преход между хижа Вихрен и хижа Каменица да се остане една вечер с преспиване на заслона на Тевното Езеро и да се изкачат някои от тези върхове. Ще останете доволни!

Подробна информация за планината Пирин    Заслон Тевно езеро    Езера в България    Билото на връх Сиврия    Парилска седловина

Езера в Пирин    Мозговишка порта    Итипица    Типицки езера    Тодорка    Тодорова поляна

Както стана въпрос по-горе, Тевното езеро не е единственото езеро в Белеметския циркус. То е най-голямото от групата на Белеметските езера, които се наричат също Мозговишки езера или Малокаменишки езера - по името на връх Малка Каменица, в подножието на който са разположени по-голямата част от тези езера. Те са около 40 на брой, разхвърляни са на различни места из циркуса и долината на река Мозговица. Повечето от тях са с незначителни размери, около един декар, и много често пресъхват. Приличат на големи локви, наричани от местните хора баруги. По-малко от десет то тези езера са постоянни, а само на три от тях се пада общата площ на Белеметските езера - също като закона на италианския социолог Вилфредо Парето, според който 20 % от усилията водят до 80 % от резултатите. Понякога се получават обърквания между Каменишките и Малокаменишките езера - между тях няма нищо общо! Каменишките езера се разполагат в едноименния циркус, който е разположен под връх Ченгелчал, и са много отдалечени от Белеметския циркус. Повече информация за Каменишките езера прочетете тук...

От Тевното езеро изтича Мозговишка река. Надолу по течението си тя събира водите на останалите езера от циркуса Белемето, след което тече на запад в една долина до вливането си в река Башлийца. Дълга е 10.5 километра. По горното течение на тази река е разположена и местност с името Мозговица - през 1855 година там се води битка между четата на Благо Тодев (кир Благо) и кърджалийската банда на Индже Юсеин Ага. В тази битка разбойническата банда е унищожена. Близо до местността Мозговица е разположена и Мозговишка порта (повече информация за нея прочетете тук), през която преминават няколко оживени туристически пътеки.

Името Мозговица вероятно произхожда от мозгян - място с изобилна и буйна тревна растителност, плодороден, тлъст; И. Тантилов изказва предположение че това име произхожда от старобългарското мозгал - крава. Тази дума и до днес е запазена при воложките българи. Авторът предполага че тук в миналото са отглеждани доста крави и поради това местността се нарича Мозговица; възможно е обаче името Мозговица да произхожда и от думата мъзене - тя означава доене на животните според местния диалект.

Лицево - челюстна хирургия    Българският имплантологичен портал    Центрофуга    Концентрирани растежни фактори    Каменишки езера

Окаденски циркус    Разложката котловина    Бойков връх

Снимка на Тевното езеро от подножието на връх Момин двор

Изглед от връх Момин двор към Тевното езеро. Вдясно от езерото е връх Валявишки чукар

Групата на Тевното езеро и Малокаменишките езера. Вляво е връх Каменица

Две човешки фигури на връх Момин двор, вляво е Тевното езеро, а вдясно са Валявишките езера

Заслонът на Тевно езеро, точно над него се вижда връх Момин двор

Самото начало на Тевното езеро