Албутин

Връх Албутин е висок 2688 метра. Сравнително лесен е за изкачване, от хижа Яворов до върха преходът отнема порядъка на два часа и половина до три часа. За целта е необходимо да се насочите по червената маркировка в посока хижа Вихрен и при достигане на Суходолския Превал да се отклоните в посока северозапад. От превала до връх Албутин преходът отнема от 20 минути до половин час. Маркировката от хижа Яворов до хижа Вихрен е червена, което всъщност е главната маркиворовка на Пирин; от Суходолския Превал до връх Албутин маркировка няма, има пътека, която се отклонява и води към хижа Загаза. Въпросната пътека обаче изобщо не е маркирана, или поне ние не успяхме да видим никаква маркировка.

Албутин се нарича се още връх Бутин. През 1942 година незнайно защо върхът е преименуван от Албутин на Бутин, което име днес се използва по-често, но и старото име също не е забравено. В много литературни източници се нарича и връх Окаден, но според съвременните карти Окаден е друг връх, по-нисък и разположен на североизток от Албутин - най-високата част от рида Окаден, който се отделя от Главното Било на Пирин планина. Връх Албутин е разположен върху Главното Пиринско Било, на югозапад от седловината Итипица, която отделя Албутин от връх Разложки Суходол. Както повечето върхове в Пирин, има вид на купол, от който се спускат в различно направление няколко рида. Те разделят подножието на върха на няколко долини, в които текат притоци на Влахинска река.

Връх Албутин е изграден от кристалинни шисти, гранити и мрамори. От такива скали е изградена всъщност цялата Пирин планина - те се срещат в различни съотношения в различните част на планината. Склоновете на върха са доста стръмни, покрити са с камъни и треволяци, а в по-ниските части - с клек. На север и североизток те се спускат към циркуса Окаден, а на юг и югоизток - към долината на Итипишка река.

Информация за Пирин планина    Върхове в България    Връх Бутин    Каменишки връх    Зъбни импланти    Върхове в Пирин    Клек

Връх Албутин, забулен в облаци - снимката е направена от връх Разложки Суходол

Българският имплантологичен портал    Лицево - челюстна хирургия    Треволяци

Информация за Пирин

Връх Албутин, сниман от връх Георгийца

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    www.ralev.ws    www.maxillofacial.bg    www.ralev-dental.net

Връх Албутин, сниман от Даутов връх. От тази посока върхът изглежда доста по-внушителен и непристъпен, вероятно поради разликата в надморската височина