Ретидже

Река Ретидже е един от най-дългите и големи планински притоци на река Места. Тя има дължина от 18.5 километра и се смята че изтича от Поповото езеро. Под него реката образува сравнително широка и открита долина. По течението се редуват няколко по-големи езера, наречени рибни езера. След последното езеро реката навлиза в тесен, горист дол, при което образува красиви прагове и водопади. В този участък в нея се влива притокът, който изтича от Кременските езера. По-надолу, в местността Капатнико, реката лакътуши през голяма и равна поляна, а след нея навлиза в дълбок и горист дол, през който достига до река Места.

Произходът на името Ретидже е неясен. Професор К. Попов изказва предположение че това е турцизиран вариант на името Ратица - то пък от своя страна произхожда от старобългарската дума рат (реть), която означава борба или война. Според въпросния професор това име отразява характера на реката - бърза, гневна, стремителна.

По течението на река Ретидже са разположени Рибните езера. Жителите на селата Кермен и Обидим ги наричат още Рибните Гьолове. Те са пет на брой, разполагат се на североизток от Поповото езеро. Най-голямото от тях лежи точно на север от Поповото езеро на надморска височина от 2185 метра, под голям скален праг на североизток от връх Сиврия. Жителите на село Обидим наричат това езеро Синия Гьол. Площта му е 11.33 декара, но тя непрекъснато намалява, тъй като езерото се запълва от наноси от река Ретидже и потока от Банските езера, които го подхранват. На североизток от него е второто езеро, което е значително по-малко - има площ от 3.34 декара и е разположено на надморска височина от 2175 метра.

Третото езеро от групата е най-интересно. То лежи на 2134 метра, има почти кръгла форма и площ от 6.76 декара. Отличава се със значителни колебания във водното ниво, което зависи от количеството вода, постъпваща в езерото по течението на река Ретидже. Това езеро няма повърхностен отток. Водата от него изтича от дъното, през сифон, и се появява на повърхността надолу по склона. По тази причина езерото се нарича още Сухия Гьол - нещо като млад старец или дървено желязо.

Връх Безбог    Езеро Безбог    Пирин планина    Безбожки езера

Надолу по реката следва най-голямото езеро от групата - то има площ от 12.8 декара, но е силно затлачено от речни наноси. Още в началото на лятото при спада на течението голяма част от дъното му се превръща в мочурище. Недалеч на североизток от него е последното езеро - то има формата на латинската буква S и площта му е 6.1 декара. На надморска височина от 2024 метра на мястото на вливане на потока от Кременските езера в река Ретидже има голям речен разлив, който в миналото е обозначаван също като езеро; в някои справочници дори се описват и данни на езерото - дължина на бреговата линия 540 метра, дължина 200 метра, ширина 60 метра и площ от 8.1 декара. В действителност там езеро отдавна не съществува, тъй като е запълнено от речни наноси.

Един рид разделя долините на реките Безбожка и Ретидже. През него преминава някогашен винарски път, който е свързвал Разложката котловина и Мелник. Върху този рид покрай пътя се намира местността Трите Гроба. На мястото има останки от гробове. Според една легенда в миналото разбойници са ограбили тук трима търговци, след което са ги убили и погребали и оттогава местността се нарича с това зловещо име като от роман на Стивън Кинг.

Поповото езеро    Хижа Безбог    Мотивация    Реки в Пирин    Върхове в Пирин    Лицево - челюстна хирургия

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    www.bg-tourinfo.com    www.ralev.ws