Каменишки връх

Каменишки връх е висок 2532 метра. Това е самостоятелна кота на север от връх Бутин, посещава се от туристи изключително рядко. Разположен е много близо до Даутов връх, откъдето е направена и горната снимка. Каменишки връх е част от Главното Пиринско било, в южна посока то продължава и формира безименна кота с височина 2472 метра. Върхът има формата на купол, от него на югозапад се отделя къс рид, който завършва при водослива на потоците Каменишко дере и Невързумско дере. Недалеч на североизток и югоизток от върховата кота се откъсват два други къси рида, които затварят едно малко отделение на циркуса Окаден.

Каменишки връх е изграден от гранит. Склоновете му на югоизток и североизток са полегати, тези на запад, северозапад, югозапад и юг са доста стръмни. Покрити са с камънаци, треви, хвойна и клек - както повечето терени в планините от алпийски тип в България.

Информация за Пирин    Върхове в България    Каменица    Каменишки езера    Връх Кельо

www.ralev-dental.bg    Теодосиеви Караули    www.dentalimplants.bg    Каменишко странично било