Бойков връх

Бойков връх е връх в Пирин, който е разположен върху Главното Пиринско Било. Висок е според едини източници 2045 метра, а според други - 2343 метра. Тази голяма разлика се дължи на факта че много често с Бойков връх се бърка един съседен връх, който се намира също върху Главното Пиринско Било - Черни връх, но не най-високият връх на планината Витоша, а Черни връх в Пирин планина. Бойков връх се издига на югоизток от връх Хлевен и на северозапад от местността Арамитското Падало. Върхът има формата на конус; гледан от Тодорова поляна, има доста внушителна форма. От Бойков връх на североизток се отделя рид, който разделя долините на река Янколица и река Туфча; на югозапад се отделя втори рид, който пък е граница между водосборите на Бяла река и Асаничка река.

Понякога Бойков връх се означава с наименованието Васильов гроб, което е неправилно - това е местност, разположена в близост до върха. В тази местност е убит човек на име Васил. А името на Бойков връх от своя страна идва от името на хайдутин, убит в този регион - войводата Бойко, който с дружината си е защитавал местното българско население. Историческите сведения за този хайдутин са твърде оскъдни.

Подробна информация за Пирин планина    Върхове в Пирин    Средновековна крепост    Добра снимка    Върхове в България

Върхове в Пирин    Лицево - челюстна хирургия    Високопланински пасища    Плаж Баба Вида