Среден Пирин

Среден Пирин е по-малко посещавана част от планината Пирин. Започва от седловината Тодорова поляна и завършва при седловината Попови Ливади - надморска височина 1430 метра. Има субалпийски тип, за разлика от Северен Пирин, който си има класическия алпийски релеф. Най-висок връх в тази част на планината е връх Ореляк с неговите 2099 метра надморска височина. На този връх е построен телевизионен ретранслатор. Всички останали върхове в тази част на планината са с надморска височина под 2000 метра. Само по билото на Среден Пирин има поляни и открити площи, останалата част е гориста. Единствената хижа в Среден Пирин е хижа Попови Ливади. Тук се разполагат и Мелнишките пирамиди, които са известна туристическа забележителност и са може би най-посещаваната част на Среден Пирин. Този дял заема 6.7 % от общата площ на планината.

По Главното Пиринско Било на север от връх Ореляк се издига връх Сеното - 1864 метра. Той е разположен между местностите Мравчена Поляна от север и Сеното от юг. Има формата на конус. Склоновете му са много стръмни, обрасли са с гъста гора. Изключение правят тези на юг, които са покрити с хвойна, зановец и треви, между които стърчат единични дървета. Някога в местността е имало много ливади, по които се е събирало сено и поради това върхът носи това име; има и местност Сеното, която е разположена на юг от върха. По времето на Османската империя земите тук са откупени от жителите на село Баничан - то се намира далеч на североизток от тук в полето. Защо жителите на това село са решили да откупуват тези земи, си остава историческа загадка.

Пълна информация за Пирин    Синаница    Северен Пирин    Южен Пирин    Синанишка порта    Река Туфча    Ретидже

www.dentalimplants.bg    Синанишко Странично Било

www.ralev-dental.bg

Маслена живопис връху платно