Синанишко странично било

Синанишкото странично било е един от най-дългите ридове в Пирин планина. В различните източници се отбелязва с различни имена - Синанишко било, Гергийца, Георгийско било и Синанишки рид. По протежението си се явява граница между водосборните басейни на реките Влахинска и Санданска Бистрица. Отделя се от Главното Пиринско Било при Муратов връх. Първоначално има югозападно направление, като по него се редуват кота 2554 метра, връх Георгийца и кота 2453 метра. Недалеч на югозапад от последната при седловината Синанишка порта билото поема на запад през връх Синаница и след това през връх Конски кладенец. След последния ридът завива на северозапад и достига до връх Шаралия, след което се разпада на няколко по-малки ридчета. Те са граници между долините на реките Влахинска, Бански поток, Градешка, Злина и техни по-малки притоци, като всички тези реки се вливат в река Струма.

От Синанишкото странично било в различни посоки се отделят множество разклонения. Повечето от тях са къси. От връх Георгийца на североизток се отделя къс рид, който разделя на две едноименния циркус; от кота 2543 метра се отделя също късо разклонение, което има ход на североизток и разполовява Синанишкия циркус, от връх Синаница се отделят две разклонения, от връх Конски кладенец се отделя Валшки рид, а от връх Шаралия - разклонение на северозапад, което разделя долините на реките Шаралийска и Разколска. Два рида имат по-значителна дължина - единият се откъсва от кота 2467 метра и върви на юг и огражда на изток долината на река Арнаут дере. Вторият рид се отделя от кота 2264 метра и в началото се насочва на юг; след това завива на югозапад и неговите разклонения разделят реките Арнаут дере, Санданска Бистрица, Бабска, Шашка и техните притоци. 

Връх Синаница    Синанишка порта    Синанишко езеро    Хижа Синаница    Пирин    Кариес    Пловдивски художник    Шамбала    Спанополски езера

Подробна информация за планината Пирин    Връх Спанополски чукар    Растения    Малко Спано Поле