Тодорова поляна

Северен Пирин    Пълна информация за Пирин

Тодорова поляна се приема за граница между Северен Пирин (алпийската част на планината) и Среден Пирин. Това е една седловина, заета от поляни и гора. Нарича се още Тодоровото, има надморска височина от 1895 метра. През нея преминава горски път от селата Брезница и Корница до хижите Малина и Пирин. Името на поляната произлиза от личното име Тодор, а много автори го свързват и с Тодора войвода, която е действала в този регион.

Между хижа Пирин и Тодорова поляна се намира още една местност, наречена Трите реки. Тя представлява долинно разширение, в което се сливат реките Трета, Средна и Крайна. От тези три реки най-пълноводна е Третата река. Тя извира от Аргировото езеро, което е разположено на юг под седловината Демиркапия. Тече на юг, като последователно приема притоците, които изтичат от Митревото езеро и от циркуса Дупката. При сливането на тези три реки се образува река Пиринска Бистрица. 

Зъбни импланти - иновативен метод за лечение при обеззъбяване

Имплантологичният портал на България