Туфча

Туфча е река в Пирин, която води началото си от Брезнишките езера. Реката е един от най-дългите притоци на река Места - има дължина от 26.6 километра. За начало на реката се приема оттокът от Горното Брезнишко езеро. Първоначално реката тече на югоизток до местността Чарка, след което поема на североизток до село Брезница и отново на югоизток до село Баничан. Там тя пресича Гоцеделчевската котловина и се влива в река Места. По-големи нейни притоци са Мишови дерета, Глоговица, Речишкото дере - леви, Янколица и Марево -  десни. Името на реката произлиза от туфа - китка, корона на дърво на местен диалект.

Местността Чарка е разположена при водослива на реките Туфча и Янколица, на югозапад от село Брезница. Представлява долинно разширение (ливади и ниви), оградено от гора. До нея води черен път с дължина от 7 километра, който започва от село Брезница. През последните години се оформя като вилна зона. В миналото тук е имало дъскорезница (чарк), която е била собственост на човек от Банско, поради което и местността понякога се нарича Бански Чарк. Фамилията на човека е Кадиев и поради това в някои източници местността се среща под името Кадиев Чарк.

Реки в Пирин

www.ralev-dental.bg    www.dentalimplants.bg    www.markova.ws    www.ralev-dental.com    www.bg-dentist.com