Мелнишки пирамиди

Мелнишки пирамиди

copyrightęby everybody

Мелнишките пирамиди са забележително природно образувание. Този природен феномен може да бъде открит около град Мелник, откъдето произхожда и името на града (от старославянски мел - пясък). За формирането на тези релефни образувания е необходим сух климат и много слънчева светлина, при което през лятото (особено по обяд) температурите стават над 40 градуса по Целзий. Противно на общоприетите схващания, това природно образувание не е уникално - подобни пирамиди се срещат и над село Строб, което се намира в подножието на планината Рила. Все пак по една или друга причина Мелнишките пирамиди са най-известните земни пирамиди в нашата страна. Разположени са в обширен ровинен район в югозападното подножие на планината Пирин. Невероятната панорама може почти изцяло да се обхване с поглед от Роженската седловина - стотици различни по форма скални гъби, островърхи куполи, комини, класически пирамиди (подобни на египетските), минарета, конуси, игли, остри покриви на готически храмове, кораби, сложни плисирани гънки и други фантастични склуптори.

Особено внушителни са четирите пирамиди край село Кърланово. Те се извисяват на височина над 100 метра. Пясъчните им склонове са голи, стръмни, на места отвесни, а недостъпните им била са обрасли с трева и ниски храстчета. Големият скален блок на Чудната гъба край Мелник като чадър е запазил от разрушаване лежащата под него скала. В нея ясно се вижда разнообразният състав на слабо споените конгломерати - различни по големина заоблени скални късове, дребен чакъл и пясък. Всичко това е в процес на динамично оформяне и непрекъснато променя формата си. От 1960 година Мелнишките пирамиди са обявени за природна забележителност.

Според геолозите преди 4 - 5 милиона години в Санданско - Петричката котловина е имало обширно плитко езеро. В дъното му са се утаили глинесто - песъчливи материали. По-късно, с издигането на съседните ограждни планини Пирин, Беласица и Огражден водите на езерото са се оттекли на юг по поречието на река Струма. В осушената котловина започнали да се отлагат скални материали, свличани от планинските реки и потоци. Върху езерните пясъчни утайки се образувала дебела наносна покривка, която на места достига до 500 - 600 метра дебелина и се състои от слабо споени червеникави конгломерати. В тези скални маси временно течащите води изорали дълбоките ровини и долове и изваяли най-разнообразните и причудливи фигури - днешните Мелнишки пирамиди. Така се е формирало това природно образувание, което носи духовна наслада на любителите на естествените красоти на Земята от цял свят.

Вход в нашия форум    www.ralev-dental.com    Избелване на зъби    Зъбни импланти    Кончето в Пирин    Планини в България    Планина Славянка

Избелване на зъби    Град Пловдив    Имплантологичен портал    Композити    Имплантология    Ралев Дентал АД    България    Зъболекар в Пловдив    Начална страница

Омегадентагруп    www.ralev-dental.com    Лицево - челюстна хирургия    Зъбни импланти    Орална хирургия    Ендодонтия    Градове в България    Планини в България    Рила    Пирин

www.dentalimplants.bg    www.caries.bg    www.ralev.bg    Черно море    Рилски езера    Смях    Д-р Венцеслав Ралев    Върхове в България    Д-р Евелина Маркова    Зъболекари в Сливен

Добра снимка    България    Начална страница    Култова снимка    Интернет    www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    www.markova.info    www.ralev.ws

Пирин - подробна информация за тази величествена планина

Бор

Роженският манастир