Мадара

Мадара

Мадара е село в Североизточна България, отдалечено на около 16 километра от град Шумен. Известно е с Мадарския конник - скален берелеф, изсечен на западния склон на Мадарските скали. Село Мадара е било известно време средище на община - вероятно поради историческата забележителност - Мадарският конник. След това Мадара влиза в община Каспичан. При преброяването през 1963 година в Мадара е имало регистрирани 1969 жители; при преборяването през 2011 година в Мадара са регистрирани 1355 жители. Тук се разполага и железопътна гара по линията София - Варна; икономиката на селото е свързана с отглеждане на технически култури (захарно цвекло и слънчоглед), зърнопроизводство, лозарство и животновъдство. Близо до селото има микроязовир, поради многото исторически забележителности има и археологически музей. Наблизо има туристическа хижа.

Под същото име за село Мадара се говори за първи път през 1481 година - по времето, когато Колумб достига Америка. Все пак, село Мадара има доста по-богата история - много близо до днешна Мадара, на около 500 - 600 метра в изотчна посока в подножието на Мадарските скали има селище от каменно - медната епоха. Намерени са оръдия на труда и оръжия от кремък, кост, глинени съдове и други археологически находки. През епохата на Римската империя в Голямата пещера е имало тракийско светилище на нимфите, а наблизо и селище, край което е била разположена голяма римска вила - както е известно, траките са обичали да строят светилища, а римляните - да се радват на житейските удоволствия. Над скалите има останки от крепост, която е строена през 7 - 8 век, но според по-нови проучвания датира още от врмето на траките и римляните, като славяни и прабългари са я разширили и доукрепили - Мадарската крепост. Прабългарите, които са имали култ към скалите, създават тук свои езически капища - храмове на бог Тангра. След приемането на християнството от българите в основата на Мадарските скали възниква манастир. През 13 - 14 век различни монаси - отшелници са прокопали в скалите труднодостъпни килии, подобни на тези от Аладжа манастир. Повече информация за църквите и манастирите в България прочетете тук... 

Мадарският конник    Пирин планина    Шумен    Градове и села в България    Мадарската крепост    Мадарските скали    Бегликташ

Мадара

Град Пловдив    Имплантологичен портал    Ралев Дентал АД    Ела    Бор

Ралев Дентал АД - партньорска програма    Ралев Дентал АД - RSS - емисия    България в RSS - формат    Байкушевата мура    Язовир Калин    Пловдив    Мура    Градове в България    Планини в България

Снимки от Бургас    Информация за дървото бор    Снимки от Пирин    Снимки от връх Дженгал и Централен Пирин

Родопи    Смърч    Ела

Мадара

Мадара

Бъндеришки езера    Програма за реклама в сайта    Сравнение на имплантатните системи    Планини в България    Истината за базалните импланти    Рила

www.ralev-dental.com    Дентална клиника в Пловдив    Мраморният първенец на Пирин - Вихрен    www.dentalimplants.bg>    Карцином на кожата

Следдипломно обучение на Ралев Дентал    Aсептика и антисептика    Зъбни импланти    СМА пили, разширители, ендодонтски инструменти    Бор

Субпериостален имплант    Сулкусформер    Типове фиксация    Закрит синуслифтинг; вертикален синуслифтинг    Зъболекар    Композити

Контакт с авторите на портала    Костна пластика    Синус лифтинг    Двуетапно повдигане на синусов под    Новини от имплантологията    Костни дистракции    Първи балонен синуслифтинг    Имплантатни размери    Балонен синуслифтинг    Първи имплант от системата Implantium    Хирургията и информационните технологии    Предимства и недостатъци на имплантите    Имплантологични видеоклипове    Аналози и трансфери    Лицево-челюстна хирургия    Здравеопазване в България    Размерът е от значение - имплантатни размери    Градове в България

Лицево-челюстна хирургия - Вродени малформации    Кост - Ендоост и периост    Лицево-челюстна хирургия - Друга патология    Зъбни импланти - успеваемост и трайност    Лицево-челюстна хирургия - История    Зъбни импланти - същност    Меки тъкани - Епител    Тетрациклини    Меки тъкани - Съединителна тъкан    Зъбни импланти - предимства и недостатъци    Меки тъкани - Периост    Меки тъкани - Заздравяване на рани    Кост - Остеон

Екстирпация на лимфен възел    Отстраняване на лимфен възел    Перфорация на синусна лигавица    Тимус    Възпален лимфен възел    Метастатичен лимфен възел    Заболявания на лимфните възли