Мадарските скали

www.dentalimplants.bg    Мадарският конник    Мадарската крепост    Село Мадара    Град Шумен    Бегликташ

Мадарските скали се намират в източната част на Дунавската хълмиста равнина, на около 17 километра източно от Шумен и на 80 километра западно от Варна. Представляват огромна скална верига, която започва източно от село Кюлевча, продължава на североизток в протежение на 10 километра над селата Мадара, Калугерица и град Каспичан. В централната част над село Мадара достига височина над 150 метра. Този скален масив заедно с всички негови форми е резултат от продължителна геотектонична дейност. Мадарските скали всъщност формират северозападния склон на Мадарското плато, което е характерна форма на релефа за тази част на България - много близо се намира и Шуменското плато, а на изток в посока Черно море се срещат и много други по-малки плата. Горнището на платото е плоско, издига се до надморска височина от 431 метра. Денивелацията е сравнително голяма - над полето на Каспичан достига до 200 метра. Отвесният северозападен склон, върху който е изсечен Мадарският конник, е изграден от варовити горнокредни пясъчници, което е и причина за ронливостта на скалата и за повредата на барелефа от времето и метеорологичните условия. Върху платото е разположена Мадарската крепост.