Езеро Окото

Окото е най-дълбокото циркусно езеро в България - дъбочината му достига 37.5 м. Площта му е 68 декара, а надморската му височина - 2440 м. Името на езерото се дължи на наситеносиния му цвят и характерната овална форма. Погледнато отгоре (от Отовишки връх, от въздуха или от сателитна снимка), езерото много наподобява очен ирис. При ясно време цветът му е особено наситен поради отражението на небето; при облачно време изглежда по-опалесцентно. От езеро Окото е възможно да се изкачите до езеро Сълзата или директно до Отовишки връх. От езеро Бъбрека до езеро Окото пътят е около 20 минути. Излиза се на малка тераса и ако завиете налява, след около 25 минути ще достигнете до Сълзата. През зимата пътят е изключително опасен, тъй като се заледява често. Тогава и най-малката грешна стъпка води до падане с непредвидими последици. Ако завиете вдясно, ще трябва да вървите около 40 минути, преди да достигнете Отовишки връх. След изкачване на един по-стръмен участък се върви през обширно равно поле и след това следва 15 минутно изкачване директно към върха. Пътят заобикаля цялото езеро и постепенно се изкачва все по-високо - откриват се добри възможност за снимки. Препоръчваме при снимане на езерото да се използва С-поляризатор - не се виждат отраженията от водната повърхност и се заснема наситеният цвят на езерото. Прави впечатление че около бреговете има ивица от по-плитки води, а в средата е максималната дълбочина - тъмна зона с форма като очертанията на езерото.

През 1963 година дълбочината на езеро "Окото" е измерена за първи път с помощта на въже и тежест. Тогава е отчетена дълбочина 37.5 м. През м. октомври 2005 година екип от двама водолази осществява експериментално спускане до дъното на езерото и измерва дълбочина от 37.7 м. Спускането е първо по рода си за страната - до този момент никой не се е спускал до дъното на "Окото", или поне няма данни за това.  Двамата водолази са Румен Железаров (водолазен инструктор в клуб “Марина”- Пловдив - www.divebul.com, e-mail: info@divebul.com, тел. +359 877 161169) и Владимир Веков (телевизионен оператор в BTV - www.btv.bg). За осъществяването на проекта е било необходимо специализирано разрешение от Управата на Национален Парк "Рила". Успели са да достигнат дъното след само 15 минути спускане. При спускането са използвани бутилки, пълни с обикновен въздух (21% кислород и 79% азот) под високо налягане, а не специализирани газови смеси за дълбочинни водолазни спускания. По време на опита водата в езерото е с дънна температура от 2 градуса и температура на повърхността от 9 градуса по скалата на Целзий. Взетите проби на седимент са безвъзмездно дарени на катедра "Обща и приложна хидробиология" към Биологическия факултет на Софийския Уневерситет "Климент Охридски". Предварителните резултати на учените показват изключителна чистота на водата, малка минерализация на повърхността, бедност на микроорганизми и ниско кислородно съдържание на дънните слоеве. Заснет е триминутен репортаж с уникални кадри от дъното на езерото. При достигане на дъното водолазите са установили че то е равно и покрито с фин пласт тиня, чиято дебелина е около 10 см. Не са открили никакви форми на живот - нито една риба на повърхността или в дълбочина, нито мекотели, нито водорасли. Екипът на www.bg-tourinfo.com поздравява двамата водолази за смелото начинание в името на науката и опазването на природата!

Начална страница    Рилски езера    Нашата рекламна програма    Езеро Близнака

Рила планина

Вход в нашия форум