Валявишки езера

Валявишките езера са разположени в едноименния циркус, недалеч от местността Тияците. От Голямото Валявишко езеро изтича река, която също се нарича Валявица. Самите езера са много, 27 на брой, 16 от които са постоянни, а 11 са временни. Местното население нарича тези езера още Валевички езера. Повечето то тях са малки по площ - под един декар, поради което и се виждат трудно. Към групата на Валявишките езера спадат и Самодивските езера (Дженгалски езера), които са шест на брой, повече информация за тях прочетете тук... На юг от Голямото Валявишко езеро има едно затлачено и две малки езерца, а още пет се намират на запад от него по течението на река Валявица и около Долното Валявишко езеро. На север и северозапад от тях високо над десния бряг на реката има още шест езера. Към групата на Валявишките зера спадат и още три езера, които са разположени по североизточния склон на връх Валявишки чукар, но те са много малки и непостоянни.

В североизточния край на Валявишкия циркус се намира местността Тияците - тя е разположена по горното течение на река Валявица. Представлява голяма мочурлива поляна, която е дъно на някогашно езеро, изпълнено с речни наноси. Името Тияците произхожда от тиак - на местния диалект това означава място в реката, където водата тече бавно, тихо, процежда се под земята, таи се (утаява се).

Подробна информация за Пирин    Езера в Пирин    Върхове в Пирин    Голямо Валявишко езеро    Езера в България    Рилски езера    Бъндеришки езера

На тази снимка се вижда как от Голямото Валявишко езеро изтича река Валявица. Местните жители от град Банско я наричат още Валевица. Тя изтича на запад до местността Тияците, след което извива на север. Тук в нея се влива изходният поток на Превалските езера. Надолу по течението си реката приема още няколко потока, като най-голям от тях е Типицка вода. В местността Демяница (малко над хижа Демяница) във Валявишка река се вливат реките Василашка (отляво) и Газейска (отдясно). Това се случва почти на едно и също място. След вливането на тези две реки Валявица се нарича вече Демянишка река (Демяница) и се влива в река Бъндерица малко над град Банско. Името на реката произлиза от това че някога на нея е имало валявица (вид тепавица); освен това реката при пълноводие влачи камъни с характерна овална форма, които жителите на Банско наричат валевци.

Валявишките езера са разположени във Валявишкия циркус. Той е един от най-големите циркуси в Пирин - има диаметър около 3.5 километра. Остарели имена на този циркус са Караманица и Дамяница. От север и от изток Валявишкият циркус е ограден от Полежанския рид по линията връх Газей - Обидимски ушици - връх Дженгал, а от юг и от запад - от Главното Пиринско Било по линията кота 2722 метра - Валявишки чукар - Превалски чукар. Отворът на циркуса е на север, по хода на Валявишка река. В него освен Валявишките се намират още и Превалските езера. Оформен по този начин, Валявишкият циркус включва и два вторични по-малки циркуса - те се намират на югозапад и на север. Югозападният се нарича още Превалски циркус, намира се между върховете Валявишки чукар и Превалски чукар. Точно тук са разположени Превалските езера. Вторият циркус се намира на север от главния и се огражда от гребена Обидимски ушици.

Две от по-малките езера от групата, които са разположени над Голямото Валявишко езеро

Голямото Валявишко езеро и точно над него - връх Момин двор

Пирин    Река Демяница    Върхове в България    Връх Превалски чукар    Нашата рекламна програма

Връх Дженгал се извисява над Валявишките езера. Покрай тях преминава най-лесният път за изкачване на Дженгал

Връх Дженгал е разположен вляво, а връх Момин Двор - вдясно на снимката на фона на Голямото Валявишко езеро

Отново връх Дженгал (Джангал, Самодивски връх) и връх Момин двор

Валявишка река се спуска надолу към езерата и град Банско

Голямото Валявишко езеро - вижда се островът с двете връхчета, обрасли с клек

Различни треволяци растат по плитките части на Валявишките езера

Табелка с информация за Голямото Валявишко езеро

Нашата рекламна програма

Интересни светлинни ефекти, постигнати с С-поляризатор

Малки рибки се срещат доста често във Валявишките езера

Гребенът Обидимски ушици    Кариес    Пародонтология

Зеленикав цвят на водата в едно от Валявишките езера. Напоследък с увеличаване на притока от туристи към Пирин планина и Рила се наблюдават тревожни тенденции - променя се микрофлората на езерата, някои водорасли изчезват, а се появяват нови, донесени от други области от хората. Има и крайно недобросъвестни хора, които изхвърлят отпадъци в езерата; дори и хранителните остатъци, които се рециклират бързо, могат да доведат до тежки екологични промени - например една вафла Боровец, изядена наполовина и изхвърлена, представлява отлична хранителна среда за развитие на нетипични за региона микроорганизми. Такива процеси се наблюдават особено често в областта на Седемте Рилски езера, където човекопотокът е нарастнал десетократно през последните няколко години. Това се дължи и на строежа на лифта до хижа Седемте Рилски езера, с който лифт в планината пристигнаха хора, които нямат много общо с туризма и опазването на природата.

Двете Горни Валявишки езера