Обидимски ушици

Валявишки езера    Пирин планина    Валявишки чукар    Връх Шипка    Българският имплантологичен портал

Обидимски ушици е името на скален гребен в планината Пирин. Нарича се още Ушиците и Бански Мангър Тепе - само че не представлява самостоятелен връх, а скален гребен под формата на венец от коти и единични стърчащи скали, наподобяващи огромен трион. По своето протежение гребенът оформя дъга с дължина един километър, която огражда едно северно отделение на Валявишкия циркус. В северната част на гребена при кота 2823 метра се отделя Газейският рид, а в южната - два други къси рида при височина 2793 метра. Последните два рида се спускат към Валявишкия циркус на запад и Поповоезерния циркус на югоизток. На запад склоновете на гребена се спускат към Газейския циркус, а на изток - към Десилишкия циркус. На западния рид има самостоятелна кота от 2637 метра, а на югоизточния - друга такава с височина 2620 метра. И двете коти са безименни. Името на този скален гребен произхожда от името на село Обидим - по грeбена преминава границата на землището на това село със землището на Банско. Ушици пък произлиза от едичничните стърчащи скали, които хората оприличават на уши.

Кременски рид    Окаденски циркус