Превалски езера

Превалските езера са разположени в Превалския циркус, който е по-малък и вторичен на Валявишкия циркус. Те са четири на брой и спадат към по-голямата група на Валявишките езера. Надморската им височина е 2389 метра, 2312 метра, 2320 метра и 2311 метра, изредени от най-високото към най-ниското езеро от групата. В същия ред площта им е 3.15 декара, 4.3 декара, 20.7 декара и 5.6 декара. Всички тези езера се оттичат с един къс проток към река Валявица. Над тях са разположени Винарска Порта и Мозговишка порта.

От своя страна Превалският циркус е едно югозападно отделение на по-големия Валявишки циркус. Циркусът се ограничава от Главното Пиринско Било по линията връх Валявишки чукар - седловината Мозговишка порта - кота 2620 метра - Винарска порта - връх Превалски чукар. В някои справочници този циркус се нарича Демянишки, но това название се счита за неправилно, тъй като местността Демяница се намира доста по-ниско от него.

Подробна информация за Пирин планина    Българският имплантологичен справочник

www.bg-tourinfo.com    Валявишки езера    Езера в България    Бъндеришки езера    Превалски чукар

Пловдивски художник    Връх Превалски чукар    Валявишки чукар    Обидим    Нашата рекламна програма