Голямо Валявишко езеро

Голямото Валявишко езеро е доста обширно - има площ от 83.5 декара, а дълбочината му е 17.5 метра. В средата му има островче, а водата му е ясносиня и бистра. Разположено е на 2280 метра надморска височина. Езерото заема най-ниската част от Валявишкия циркус и всъщност е едно от най-големите езера по площ и дълбочина в цялята Пирин планина. В средата на това езеро има остров с два върха, който остров е много обрасъл с клек. Недалеч от Голямото Валявишко езеро се намира второто по големина езеро от групата на Валявишките езера - то е разположено на 2257 метра височина, има площ 18 декара и дълбочина 6.5 метра. Понякога се нарича Долно Валявишко езеро, въпреки че малко по-ниско от него се намират още няколко езера от групата.

Зъбни импланти - иновативен метод за лечение при обеззъбяване    Информация за Пирин планина    Езера в Пирин    Валявишки езера

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    www.ralev.name    www.bg-dentist.com    www.bg-dentist.net    www.omegadentagroup.com    www.avramova.bg

Бъндеришки езера    Рилски езера    Обща информация за езерата в България