Валявишки чукар

Валявишки чукар е връх в Пирин, който е висок 2662 метра. В различни туристически справочници се отбелязва с различни имена - Валевишки чуки, Валевишки връх и Валевишки чукар. Издига се на Главното Пиринско било между две безименни коти - 2722 метра от изток и 2620 метра от югозапад. От първата го отделя безименен превал, а от втората - седловината Мозговишка порта. Като форма върхът наподобява седло; видът му е особено внушителен, когато се гледа от Валявишките езера. Валявишки чукар всъщност има две ясно изразени височини - североизточна на надморска височина 2662 метра и югозападна на 2642 метра. От североизточната на северозапад се спуска къс рид, който огражда Превалския циркус. Той от своя страна е част от по-големия Валявишки циркус, повече информация за него прочетете тук...

Валявишки циркус е изграден от гранит. Склоновете на върха са много стръмни, покрити са с камъни, треволяци, хвойна и клек. Западните склонове се спускат към цикруса на Превалските езера, а тези на юг и югозапад - към циркуса Белемето, в който циркус е разположено Тевното езеро. Достъпът до върха е труден - единственият начин да го изкачите е да тръгнете от Мозговишка порта право нагоре по склона, който склон е доста стръмен. Има опънат парапет - стоманено въже, с помощта на което се преодолява най-трудният участък. Всъщност е възможно и изкачване от Превалския циркус, право нагоре по северния склон на върха, но там има сипей, чието преминаване е доста по-рисково. От хижа Демяница са необходими около два часа и половина за изкачване на Валявишки чукар, а от заслона на Тевно езеро - около час и половина.

Растения    Валявишки езера    Езера в България    Имплантатна повъхност    Обидимски ушици    Превалски езера    Нашата рекламна програма

Хижи в Пирин

Връх Валявишки чукар се вижда отлично на горната снимка - вдясно е от Тевното езеро

Тевното езеро и над него - връх Валявишки чукар

Кон в подножието на Валявишки чукар