Рилският манастир, заснет от връх Орловец

Рилски езера