Каменишки езера

Каменишките езера са разположени в Каменишкия циркус. Те са около десет на брой, но много от тях са временни, а някои направо са си локви. Повечето от езерата са с много малки размери - под един декар, а само пет от тях са по-големи. Две от тях се намират в западния край на циркуса, в подножието на върховете Джано и Ченгелчал, на височина 2306 и 2307 метра. Площта им е съответно 5.1 и 2.1 декара. Останалите три по-големи езера с в източната част на циркуса. Сред тях изпъква най-голямото езеро в групата - Синия гьол, което има площ от 29 декара. То заема голямо понижение в средата на циркуса на височина от 2135 метра. Недалче на изток и североизток от него са другите две по-големи езера - на височина 2132 и 2109 метра, а площта им съответно е 2.7 декара и 3.1 декара.

Пирин планина    Тевно езеро    Езера в България    Окаденски циркус    Разложка котловина    Бойков връх    Каменица    Каменишки връх

Каменишко странично било    Връх Кельо

Теодосиеви Караули