Връх Тодорка

Връх Тодорка се намира в Пирин планина и е висок 2746 метра. Нарича се още Тодорин връх. Намира се на едноименния хребет, който се отделя от Главното Пиринско Било при връх Василашки чукар и се насочва на североизток. Седловината Премката отделя връх Тодорка от въпросния връх Василашки чукар. Голяма Тодорка е най-високата част от върха, но освен нея има и Средна Тодорка (2708 метра) и Малка Тодорка (2693 метра). На горната снимка се вижда връх Голяма Тодорка; гледан от връх Вихрен и Хвойнати връх, той изглежда доста внушително, набразден е от множество лавинни улеи, по които някои ентусиасти се изкачват лятно време до връха. За това обаче е необходима сериозна физическа подготовка и мотивация и такова едно постижение далеч не е по силите на всеки турист. Когато върхът се гледа от юг, откъм Бъндеришки чукар, той силно наподобява трапец. Най-величествен е обаче от север - от Разложката котловина, откъдето връх Тодорка се вижда като остра пирамида, отделена от връх Вихрен с дълбока долина. Откъм Полежанския рид върхът изглежда като дъговиден хребет, обърнат на запад с най-изпъкналата си част. Въпросната дъга има дължина от 1400 метра и по нея изпъкват три височини - Голяма Тодорка, Средна Тодорка и Малка Тодорка, които са с надморкса височина съответно 2746 метра, 2708 метра и 2693 метра. Те се виждат най-добре когато се наблюдават от връх Каймакчал или от бреговете на Муратовото езеро - виж снимката по-долу.

Склоновете на връх Тодорка са много стръмни, покрити са със скални блокове, в оскъдни участъци са обрасли с трева. Върхът е изграден изцяло от гранит. На юг склоновете му се спускат към Бъндеришкия циркус, а на север - към долината на река Бъндерица. На изток тези склонове затварят малък циркус, в който са разположени Тодорините езра (те също се наричат Тодорини очи). Всъщност този циркус е вторичен на по-големия Василашки циркус, в който пък се разполагат Василашките езера. На много места по склоновете на връх Тодорка са прокарани ски писти, благодарение на които Банско се превръна в най-развития ски курорт в България.

Между връх Тодорка от северозапад и Каркъмски чал от североизток е разположена една денудационна повърхнина. Тя лежи върху рида, който разделя циркусите Василак и Каркъма и се нарича овча поляна. Нейното име се дължи на това че в миналото тук са извеждани на паша големи стада овце.

Името на връх Тодорка произхожда вероятно от личното име Тодор. В близост до върха има и много други местности с производни имена - Тодорова орница, Тодорини езера, Тодориновръшки чал; има и Тодорова поляна, която е доста далеч на юг и служи за граница между Среден Пирин и Северен Пирин, който е алпийската част на планината. Това име е свързано с много легенди в различни варианти, в които главното действащо лице е мома на име Тодорка. Според някои от тези легенди Тодорка е била последната жива защитничка на крепостта в близката местност Ситан, която се самоубива, за да не попадне жива в ръцете на османските завоеватели. В други варианти въпросната Тодорка е не толкова войнствен, а романтичен образ, любима жена или сестра на овчаря Васил, който изплакал очите си от мъка по нея и от това се образували езерата Тодорини очи. Според някои от тези легенди Мурат бей, който дава името на Муратов връх, е отвлякъл момата Тодорка и това причинило мъката на овчаря Васил. Според И. Тантилов названието Тодорка е свързано с много стар религиозен култ - на гръцки Теос означава бог (от там и науката за религиите се нарича теология), а доро означва подарък, дар. От там следва че името на върха означава божи дар. Авторът е забелязал че върхът има форма на сравнително правилна четириъгълна пирамида, ориентирана по четирите посоки на света; освен това при двете равноденствия последните слънчеви лъчи се спускат към Разложката котловина точно покрай върха. Когато всички останали върхове са в сянка, Тодорка продължава да бъде осветена от лъчите на Слънцето с острието си. Древните народи са обърнали голямо внимание на това явление, поради което и върхът е бил свещен за траки и славяни в стремежа им към безсмъртие. Те са имали определени ритуали в дните на пролетното и есенното равноденствие, поради което са били впечатлени от връх Тодорка. Освен това са свързвали пирамидите с безсмъртието, поради което и често са погребвали своите владетели под пирамиди; връх Тодорка според тях си е една естествена пирамида - дар от боговете. В нейното подножие се намира Юленският рид - а юлеп или юлей означава малка пирамида. С тези свои разсъждения авторът отива в десета глуха, но все пак са интересни...

Точно в подножието на връх Тодорка се намира местността Шилигарника. Тя е разположена покрай пътя от град Банско за хижа Вихрен и се дели на Горен и Долен Шилигарник. От тук започват лифтовете за върха. Името на местността се дължи на това че някога тук са нощували шилета.

Камъни    Тодорка    Клек    Главно Пиринско Било    Байкушевата мура    Имплантологичният портал на България    Езера в Пирин

Подробна информация за планината Пирин    Средна Тодорка    Хижа Безбог    Тодорова поляна    Лимфна дисекция

Манол се мотае на връх Голяма Тодорка

Тодорка с нейните три височини се отразява в Муратовото езеро - класическа снимка!

Зъбни импланти    Художник от град Пловдив

Баюви дупки    Зъболекар в Пловдив

Пирин планина

Снимка на връх Тодорка, направена от град Банско

Главно Пиринско Било

Езера в Пирин

Връх Голяма Тодорка, заснет от Средна Тодорка

Малка Тодорка

Голяма Тодорка, заснета от Средна Тодорка

Склонът на връх Тодорка, заснет от пътя за хижа Вихрен

Трите върха Тодорка - отляво надясно - Голяма, Средна и Малка Тодорка

Снимка от подножието на връх Тодорка към Църна Могила

Деца карат ски по склона на връх Тодорка

Изглед от подножието на връх Тодорка към Разложката котловина