Връх Тодорка

Връх Тодорка се намира в Пирин планина и е висок 2746 метра. Нарича се още Тодорин връх. Намира се на едноименния хребет, който се отделя от Главното Пиринско Било при връх Василашки чукар и се насочва на североизток. Седловината Премката отделя връх Тодорка от въпросния връх Василашки чукар. Голяма Тодорка е най-високата част от върха, но освен нея има и Средна Тодорка (2708 метра) и Малка Тодорка (2693 метра). На горната снимка се вижда връх Голяма Тодорка; гледан от връх Вихрен и Хвойнати връх, той изглежда доста внушително, набразден е от множество лавинни улеи, по които някои ентусиасти се изкачват лятно време до връха. За това обаче е необходима сериозна физическа подготовка и мотивация и такова едно постижение далеч не е по силите на всеки турист. Когато върхът се гледа от юг, откъм Бъндеришки чукар, той силно наподобява трапец. Най-величествен е обаче от север - от Разложката котловина, откъдето връх Тодорка се вижда като остра пирамида, отделена от връх Вихрен с дълбока долина.

Склоновете на връх Тодорка са много стръмни, покрити са със скални блокове, в оскъдни участъци са обрасли с трева. На юг те се спускат към Бъндеришкия циркус, а на север - към долината на река Бъндерица. На изток тези склонове затварят малък циркус, в който са разположени Тодорините езра (те също се наричат Тодорини очи). Всъщност този циркус е вторичен на по-големия Василашки циркус, в който пък се разполагат Василашките езера. На много места по склоновете на връх Тодорка са прокарани ски писти, благодарение на които Банско се превръна в най-развития ски курорт в България.

Между връх Тодорка от северозапад и Каркъмски чал от североизток е разположена една денудационна повърхнина. Тя лежи върху рида, който разделя циркусите Василак и Каркъма и се нарича овча поляна. Нейното име се дължи на това че в миналото тук са извеждани на паша големи стада овце.

Камъни    Тодорка    Клек    Главно Пиринско Било    Байкушевата мура    Имплантологичният портал на България    Езера в Пирин

Подробна информация за планината Пирин    Средна Тодорка    Хижа Безбог

Зъбни импланти    Художник от град Пловдив

Баюви дупки    Зъболекар в Пловдив

Пирин планина

Снимка на връх Тодорка, направена от град Банско

Главно Пиринско Било

Езера в Пирин

Връх Голяма Тодорка, заснет от Средна Тодорка

Малка Тодорка

Голяма Тодорка, заснета от Средна Тодорка

Склонът на връх Тодорка, заснет от пътя за хижа Вихрен

Трите върха Тодорка - отляво надясно - Голяма, Средна и Малка Тодорка

Снимка от подножието на връх Тодорка към Църна Могила

Деца карат ски по склона на връх Тодорка

Изглед от подножието на връх Тодорка към Разложката котловина