Винарска порта

Винарската порта е седловина в Пирин с надморска височина 2427 метра. Нарича се още Превала, Превало, Чаирска седловина, Демянишки превал и Чаирска порта. Разположена е върху Главното Пиринско Било между връх Превалски чукар от северозапад и кота 2620 метра от югоизток. Има форма, характерна за този вид седловини - силно издължена, неравна основа, която се проточва на разстояние около 1 километър. По нея се редуват тревни и скалисти пасажи, по които се редуват участъци с клек и голи скали. Най-ниската точка на седловината е разположена в подножието на връх Превалски чукар и е показана на снимката горе - своеобразно кръстовище, в което се събират пътеките по Главното Пиринско Било и по-пряката пътека за хижа Беговица, която заобикаля циркуса Белемето. Освен това от тук се спуска и пътека за хижа Демяница. Много често този превал се бърка с Мозговишка порта, но като форма на релефа Винарската порта всъщност не е порта, а превал - Мозговишка порта се намира съвсем наблизо, но все пак си е отделна местност с различни пътеки, преминаващи през нея.

Пирин    Мозговишка порта    Река Ретидже    Дженгал порта    Предела

www.dentalimplants.bg    Разложки Суходол    www.ralev-dental.bg    Санданска Бистрица

Малко под Винарската порта се намират Превалските езера. Повече информация за тях прочетете тук...