Клек в Пирин

Клек в Пирин. Клекът е вид иглолистно растение, широко разпространено в алпийския пояс на Рила и Пирин. Понякога изглежда като дърво, а понякога като храст

Контакт с екипа на Ралев Дентал АД    Онлайн магазин за дентални материали    Подробна информация за Пирин планина    Българският имплантологичен справочник

Върхове на клек. Почти винаги клекът расте нагъсто и е доста труднопроходим, ако няма пътека

www.omegadentagroup.com    Камъни в Пирин    Регенерация    Зъбни импланти

Клекове в Пирин - над тях следват само скали и непревземаеми чукари. На горната снимка на заден план се вижда Котешки чал

www.dentalimplants.bg

Клекове покрай горното течение на река Бъндерица - там реката изглежда като поточе, особено в края на лятото

Стоматология

Връх Разложки Суходол се извисява над Окаденския рид. Тъй като Окаден е доста по-нисък, е почти изцяло обрасъл с клек и следователно - доста трудно проходим. Поради това и се посещава рядко от туристи. Разложки Суходол е доста по-атрактивен; зад него се виждат върховете Баюви Дупки и Бански Суходол - той се вижда съвсем на заден план, наднича малко вдясно от Баюви Дупки. Над пояса на клека има само скали и високопланински тревни пасища.

Река Бъндерица и над нея - връх Бъндеришки чукар и връх Теодосиеви караули

Дървено мостче над река Бъндерица, малко над хижа Вихрен

Клек в Пирин и точно над него - Муратов връх

Снимка на клекове, в дъното на циркуса - Рибното езеро, над него - Теодосиеви караули и Муратов връх

Вижда се характерната пирамида на Муратов връх, вляво от него - няколкото височини на Теодосиеви караули

Червена маркировка на пътека, която пресича участъци с клек - изкачване към връх Бъндеришки чукар, разположен върху Главното Пиринско Било

Клек се среща по брега на Рибното езеро в Пирин

Хижа Вихрен се крие между клекове. Виждат се и едичнични ели и смърчове - хижата е построена на границата между горския пояс и пояса на клека

Клекове пред езеро Окото. На заден план - връх Вихрен в облаци