Разложки суходол

Връх Разложки Суходол е висок 2640 метра. Нарича се още Мехомийски Суходол и Суходол - поради римското име на град Разлог, което е било Мехомия. Върхът е разположен върху Главното Пиринско Било, между върховете Албутин от запад и Баюви Дупки от югоизток. От него на североизток към Разложката котловина се спуска дълъг безименен рид, който във високата си част разделя циркусите Баюви Дупки и Разложки Суходол - въпросният рид е дълъг 6 километра и е изграден от мрамори, както и самият връх Разложки Суходол. Склоновете на рида към циркуса Разложки суходол представляват стръмна каменна стена, висока около 200 метра; тези на изток към циркуса Баюви Дупки са също стръмни, но не толкова и са обрасли с треви и клек на някои места. Връх Разложки Суходол е лесно достъпен откъм ограждащите го от запад и югоизток седловини - премки.

Както стана въпрос по-горе, съществува и циркус с името Разложки Суходол. Той има формата на корито, което е ориентирано в посока югозапад - североизток, с дължина около 3 километра и максимална ширина 1200 метра. Циркусът е ограден на юг от Главното Пиринско било по линията връх Разложки Суходол - кота 2665 метра - кота 2570 метра;  на запад циркусът се огражда от рида Окаден, а на югоизток от рида, който се спуска от връх Разложки Суходол в североизточна посока (за този рид също стана въпрос вече, той е безименен). От кота 2665 метра в началото на североизток, а след това на северозапад се протяга къс рид - несер, който разполовява югозападната част на циркуса. Дължината на този рид е 1300 метра. Друг такъв рид, също много къс, но внушителен, се спуска към северния край на циркуса - той има дължина около 1000 метра и върху него е разположено скалното образувание Събиците. Поради наличието основно на варовикови скали циркусът в по-голямата си част е безводен, само на някои места на повърхността избиват водите на река Суходолска. Тук се намира и едно малко езеро, наречено Суходолско езеро. Целият дол понякога също се нарича Разложки Суходол - той е малко по-дълъг от циркуса, около 5500 метра, започва от връх Разложки Суходол и завършва на североизток в Разложката котловина.

Подробна информация за Пирин    Река Ретидже    Хижа Вихрен    Предела    Санданска Бистрица

Връх Вихрен - 2914 метра

Информация за планината Пирин

Връх Разложки Суходол отлично се вижда от Даутовото езеро - на тази снимка той е на преден план