Музеите в България

    Музеят е научно и културно - просветно учреждение, което събира, съхранява, изучава, експонира и популяризира паметниците на културата. Думата музей произлиза от старогръцки - museion означава място, посветено на музите. В музеите се съхраняват веществени и документални материали, отразяващи историческото развитие на обществото, материалната и духовната култура. Освен това много музеи експонират произведения на изкуството, образци на неживата и живата природа и какво ли още не. По света има музеи на всичко, което е в състояние да обхване въображението на човек, както и на много неща отвъд пределите на фантазията.

Исторически музей - Видин    България