Река Дунав

Характеристика на подпочвените води    Реки в България    Видин    История на Видин    Бизнес провал    Пародонтална кюрета    Кон    Баюви дупки

    Дунав е втората по дължина река в Европа след Волга. Дълъг е 2850 километра. Площта на водосборния басейн на реката е 816 947 кв. км. От лявата страна водосборният басейн има площ 431 725 кв. км, а отдясно - 385 222 кв. км. Началото на Дунав се образува от две малки реки в Германия - р. Бреге и р. Бригах, които събират водите си по източните склонове на планината Шварцвалд и се сливат при гр. Донауешинген. Оттам Дунав тече главно в източна и югоизточна посока и преминава през територията на много държави: Германия, Австрия, Унгария, Сърбия, България, Румъния и Молдова.