Град Видин и река Дунав

copyright©by everybody

Град Видин - р. Дунав и крайбрежни ресторантчета, създадени от предприемчиви жители на града. Вижда се отсрещният бряг и румънският град Калафат.

Автор на снимката - д-р Венцеслав Ралев

Река Дунав при град Лом