Град Видин - изглед към река Дунав

copyright©by everybody

Град Видин - изглед към река Дунав и румънския бряг

Автор на снимката - д-р Венцеслав Ралев

Река Дунав при град Оряхово - там брегът е рекордно висок, около 250 метра над нивото на реката, и се открива широка панорама

Зъбни импланти