Мусала отдалеч - вляво е склонът на Големия Купен, а вдясно - Злия зъб

Мусала