Злия прелез

    Злият прелез се разполага между върховете Ловница и Злия зъб. Защо това хубаво място е наречено точно така, отначало не ни стана много ясно. Нашият екип така и не откри нищо злокобно или зловещо в областта на Злия прелез, само добри възможности за снимане към целия Мальовишки дяла на Рила планина. Впоследствие обаче, при обработката на снимковия материал няколко месеца след прехода, ни се изясни откъде идва името на Злия прелез. Толкова алпинисти и планински спасители са загинали в този район, че хората са нарекли седловината с такова зловещо име.

Рила    Планини в България    Кирилова поляна    Злия зъб    Зъб    Върхове в България

вр. Орловец    Върхове в България    вр. Камилата    Върхове    Малка Мальовица    Ловница

Ловница    Кирилова поляна