Връх Бегова капа

Бегова капа

Връх Бегова капа е висок 2477 метра. Разположен е в планината Пирин, в Каменишкото странично било, непосредствено под връх Зъбът и връх Куклите. Изкачването на върха е сравнително лесно откъм хижа Каменица (Беговица), отнема около 2 часа. Необходимо е да се насочите по пътеката към Тевно езеро, която е маркирана със синьо и жълто; синята маркировка води към Тевното езеро, а жълтата - към хижа Пирин. След около един час път двете пътеки се разклоняват, жълтата се отклонява вляво, на юг, и трябва да тръгенете по нея. Преминава се през река, след което започва доста стръмно изкачване по склона на връх Бегова капа. Постепенно се печели височина, излиза се на равен участък с малко езеро, наречено Беговишко или Кукленско езеро. Ако продължите по пътеката, ще се изкачите към връх Зъба; ако вашата цел обаче е връх Бегова капа, се отклонете вляво и само след 10 - 15 минути ще бъдете на върха. От този връх идва името на хижа Беговица, но напоследък като че ли по-често се използва другото име - хижа Каменица. Вероятно защото Каменица със своите 2822 метра надморска височина е доста по-внушителен връх от Бегова капа!

Връх Бегова капа е изграден основно от гранити. Когато се гледа от запад, изглежда доста внушително. При поглед от Яловарника или Зъба към Бегова капа върхът почти не се забелязва - на фона на долината наистина трябва да знаете къде да гледате, за да го откриете. Склоновете а върха са доста стръмни, почти навсякъде са покрити с камъни, клек и хвойна и са доста трудно проходими. Ако се движите по пътеката обаче, няма да имате проблем да изачите върха. Няма трудно проходими участъци. На североизток и на запад склоновете на върха се спускат към долината на река Беговица, а на юг заграждат малък циркус, в който се разполага Беговишкото езеро.

Бегова капа и Зъбът - зимна снимка    Яловарника    България    Зъбни импланти - Ралев Дентал    Върхове в България    Пирин    Беговишки превал

Тони Аврамова - връх в съвременната живопис и изобразителното изкуство въобще    Циркуси в Пирин    Малко Спано Поле

Имплантологичният портал на България    Подробна информация за Пирин    Беговишки превал    Хижа Беговица (Каменица)

Ридът Беговица    Беговишки езера    Ела    Зъбни импланти

Сенки на хора по пътя към връх Бегова капа

Табелка за хижа Беговица