Беговица

Беговица е местност в горното течение на едноименната река. В тази местност са разположени обширни поляни, които са оградени от клек и гора. С това име се означава още една хижа, която се нарича и хижа Каменица. Освен това има и река Беговица, която река се вижда на снимката горе. Тя е приток на река Башлийца, дълга е около 8.1 километра. Изтича от Горното Беговишко езеро, прави няколко завоя по склона на Беговишки рид и се спуска до малка поляна южно от Беговишки превал. Тук има мочурище, което е остатък от съществувало преди време езеро. След това в подножието на връх Зъбът реката се спуска право на запад и в местността Попина лъка се влива в река Башлийца.

Името Беговица вероятно има турски произход - бег означава човек с по-висок обществен статус, главатар или бей. Има легенда, според която в тази област е загинал сирийски бей; според други схващания пък местността се нарича така, тъй като в миналото земите тук са били собственост на турски бей. Според трето становище на краеведи и етнолози пък името Беговица произхожда от глагола бегам - кой и от какво точно е бягал в този регион обаче, за нас остава неясно. Във всеки случай по време на Възродителния процес всички турскоезични имена в Пирин бяха сменени с български - река Беговица стана Козя река, а хижа Беговица - хижа Каменица. Беговишките езера бяха наречени Кози езера, Беговишки превал - Кози превал, а Беговишки циркус - Кози циркус. Само че тези названия така и не влязоха в широка употреба.

Подробно за Пирин планина    Лицево - челюстна хирургия

www.dentalimplants.bg    Ела    Връх Каменица

www.ralev-dental.bg    Върхове в България