Беговишки езера

Беговишките езера са шест на брой, четири от които са постоянни и две други - временни. Разположени са около долината на река Беговица и склоновете на различни върхове, които я ограждат. Три от тези езера се намират на самия ръб на Беговишки рид - на югоизток от седловината Беговишки превал. Едно от тези езера е постоянно и се нарича Горно Беговишко езеро. То е и едно от най-високо разположените езера в Пирин - 2526 метра. Площта на това езеро е 2.6 декара.

Друго голямо езеро е Беговишкото, което има значителна площ - 7.46 декара. То заема дъното на неголяма вдлъбнатина във вторичен циркус - последният е ограден от склоновете на връх Бегова Капа, Зъбът и Куклите. Поради това понякога това езеро се нарича и Кукленско езеро. Неговата надморкса височина е 2346 метра. Циркусът, в който е разположено то, надвисва над долината на Беговишка река. Освен тези постоянни езера има и две временни, които са разположени по долината на Беговишка река. По-високо разположеното от тях лежи също във вдлъбнатина по южните склонове на Беговишки рид, а по-ниското - на една тераса, която е по левия бряг на Беговишка река, на северозапад от Беговишкото езеро.

Информация за Пирин    Ела    Беговица    Циркусът Башмандра    Беговишки превал    Езера в България    Рилски езера    Върхове в България

Горно Беговишко езеро

Черно море