Беговишки превал

Беговишки превал представлява една седловина, разположена на надморска височина 2469 метра. Понякога се нарича и Каменишка порта, но въщност като форма на релефа това представлява превал, а не порта. Повече информация за портите в Пирин прочетете тук... Превалът се намира в източната част на Беговишкия рид. През него преминава маркирана туристическа пътека, която свързва долините на реките Беговица и Мозговица. Тук в миналото е преминавал винарски път, който е свързвал Мелник и Разлог.

Самият Беговишки рид представлява едно разклонение на Каменишкия рид, което разклонение се отделя точно при връх Каменица - малко под върха, на кота 2689 метра. Ридът е дълъг 8.5 километра. Простира се на запад, при което разделя долините на реките Беговица и Мозговица. Достига до местността Попина лъка, точно на мястото на вливане на река Беговица в Башлийска река. Точно под въпросния Беговишки рид се разполага Беговишкия циркус - от него извира Беговишка река и тече право на запад, в която посока е отворен и циркусът.

Пирин планина    Ела    Върхове в България    Връх Каменица    Лицево - челюстна хирургия    Орална хирургия    Диоден лазер    Центрофуга