Православен храм Свети Димитър - Видин

copyright©by everybody

Православен храм "Свети Димитър" - град Видин, заснет от източната му страна, откъм ул. "Шести септември". Както всички източноправославни църкви, и "Св. Димитър" е ориентирана в посока изток - запад

Автор на снимката - д-р Венцеслав Ралев

Зъбни импланти