Магурата

Хотел "Рай"    Магурата    Леденика    Информация за пещерите в България    Пещера Бачо Киро    Подземни води

Магурата (Рабишка пещера) се намира в Северозападна България на около 17 километра северозападно от град Белоградчик. Образувана е в южния склон на карстовия рид Рабишка могила (461 м.) в долнокредни дебелослойни сивобели варовици. Магурата се състои от няколко големи и малки зали - Триумфалната, Прилепната, Галерия на Рисунките, Слънчевата, Зловещата зала, Зала на сталактоните, Зала на поваления бор, Зала на тополата, Тронната, Ремсовата зала и т.н. Всички тези зали са свързани с галерии и пещерни тунели; дължината на пещерата е около 700 метра, а общата дължина на галериите е 2500 метра. Максималната височина е 18 метра. Пещерата е богато украсена със сталактити и сталакмити, температурата е от 12.2 до 12.9 градуса по Целзий. Срещат се няколко вода прилепи, прилепни кърлежи, бръмбари, мокрици и др. Срещат се и кафявобели гъби и плесени. В Триумфалната зала има малко езеро.

www.bg-dentist.eu    Снимки от Магурата

В Магурата са живели първобитни хора. В дебелия културен пласт са намерени следи от оръдия на труда и късове от глинени съдове от каменно - медната епоха, от последния период на бронзовата и от началото на желязната епоха. По стените на една от галериите са запазени рисунки с изображения на мъже, жени и животни от VIII - VII век преди Новата Ера, свързани с култови обреди. Изследвания на пещерата са правени през 1887, 1927 и 1948 година. През 1960 година Магурата е електрифицирана и е обявена за национален обект.

www.dentalimplants.bg    www.bg-dentist.com    www.ralev-dental.com    Пирин планина

www.ralev-dental.bg    Различни снимки от Магурата