Снимка на Скакавишки водопад

Добра снимка    Върхове в България    Рила    Бойков връх