Хвойнати връх

Хвойнати връх е разположен в Пирин планина и е висок 2635 метра. Нарича се още връх Овинати. Според нас второто име на върха е много по-подходящо, тъй като по същество това си е един обрулен баир, на който няма нито една хвойна - или поне ние не успяхме да открием такова растение, когато изкачихме върха. По-рядко върхът се нарича Уйнати връх, Увинати връх и Уйнатия връх - като тези имена понякога неправилно се приписват и на Муратов връх. Хвойнати връх се намира върху Главното Пиринско Било между върховете Вихрен и Муратов връх. От първия го отделя седловината Кабата, а от втория - Влахински Превал. Хвойнати връх наподобява трапец, когато се гледа от север, юг и югоизток, а когато се гледа право от изток и от запад има формата на остър конус. Изграден е от гранит, склоновете му са много стръмни, покрити са с камъни и треви, на отделни островчета расте клек. Североизточните склонове на върха ограждат циркуса Кабата, западните се спускат към Влахинския циркус, а тези на изток - към Бъндеришкия циркус. В него се разполага един вторичен циркус, в който се намират Хвойнатите езера.

Върхове в България    Теодосиеви Караули    Тодорова поляна    Хвойна    Хвойнати езера    Тодорка

Връх Вихрен се вижда над югоизточния склон на Хвойнати връх

Муратов връх, сниман от подножието на Хвойнати връх

На преден план - Хвойнати връх, на заден план - връх Вихрен