Гористи върхове в Пирин

Повечето върхове в Пирин са голи и каменисти. Тук - там се срещат върхове, покрити с тревна растителност от алпийски тип. Гористи са върховете на Пирин в по-ниските части на планината - Среден Пирин и Южен Пирин. Докато в Родопите гористи са върховете до около 2000 метра (като изключим Голям Персенк, който си е изцяло покрит с гора), то в Пирин планина гористите върхове са с височина над 2400 - 2500 метра. Над тази височина условията стават доста сурови и гора не може да расте. Разбира се, има и изключения - например връх Ореляк е висок 2099 метра, но там е открито било, което е брулено от ветрове целогодишно и именно поради това върхът е покрит само с треви и камънаци.

Снимка на Бойков връх - горист връх, разположен южно от връх Хлевен

www.bg-tourinfo.info    Зъбни импланти    www.bg-tourinfo.eu    Еделвайс

На преден план - връх Окаден. Той не е горист, но е покрит с гъсти клекове и поради това се изкачва много трудно

Ниски гористи върхове в подножието на връх Палашица. Над тях се вижда Рила планина