Влахински превал

Влахински превал е една седловина, която има надморска височина от 2488 метра. Разположена е по Главното Пиринско Било между Хвойнати връх от североизток и Муратов връх от югозапад. През въпросната седловина преминава пътека, която свързва долините на река Бъндерица и Влахинска река. В миналото тази пътека е използвана от търговски кервани за пренос на различни стоки от Кресненското дефиле към Банско. Днес пътеката почти не се използва, на много места е обрасла с клек и се проследява много трудно. Принципно от там преминава единият от маршрутите за изкачване на връх Гредаро, но на много места е лесно да се изгубите. Особено по билото между Муратов връх и Хвойнати връх има много стръмни и непроходими участъци, които дори изискват алпийска екипировка. Затова връх Гредаро се изкачва по-лесно по маршрута покрай Георгийските езера. 

Муратово езеро    Муратов връх    Информация за Пирин    Река Бъндерица    Бъндеришки чукар    Връх Гредаро    Изложение в Кьолн