Казаните

Казаните са два циркуса, които са оградени от склоновете на Джамджиев ръб от юг, връх Вихрен от запад и връх Кутело от север. Отворите на двата циркуса са на изток към долината на река Бъндерица. По-високо разположен е Големият Казан, дъното на който е на надморска височина от 2420 метра. В него се намира един от постояните снежници в Пирин планина. Малкият Казан е на изток от него, дъното му е на 2200 метра. Двата циркуса са безводни поради карстовия терен около връх Вихрен - всички снеготопежни води се просмукват надолу във варовиците и дават началото на подпочвени води. Името на циркусите произлиза от специфичната им форма - те много наподобяват големи котли. От тях много често се издигат мъгли.

Пирин планина    Река Бъндерица    Бъндеришки езера

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    www.bg-tourinfo.com