Кръстатата казарма

Кръстатата казарма е сграда във Видин, строена около 1800 година. Служила е за казарма, както подсказва и нейното име, а сега е музей.

Д-р Файез