Спанополски езера

Подробна информация за Пирин    Голямо Спано Поле    Връх Спанополски чукар    Езера в Пирин    Георгийски езера

Спанополските езера са двадесет и пет на брой - само седем от тях обаче са постоянни, а другите осемандесет са временни. Разположени са в Спанополския циркус, като в западната му половина има 19 езера (6 постоянни и 13 временни), а в източната - 6 езера (едно постоянно и пет временни). Сред всички тези езера изпъкват пет, на които се падат над 90 % от общата площ на езерата. Западната половина на циркуса всъщност е Голямото Спано Поле, а източната половина - Малко Спано Поле. Според много туристически справочници двете половини на циркуса всъщност не са циркуси, а денудационни заравнености, поради което и носят името Поле - високопланинско поле. Спанос на гръцки означава гол, поради което и тези две полета носят това име - голо поле.

Четири от големите езера в групата се намират в западната циркусна половина. Първото от тях лежи в северното подножие на връх Спанополски чукар. Надморската височина на това езеро е 2403 метра, а площта му - 11.45 декара. След топенето на снеговете притокът на вода в това езеро спада, а в някои по-сухи лета секва напълно. Тогава площта на това езеро намалява значително и то се разделя на три по-малки езерца, които наподобяват локви. На северозапад от това езеро, на надморска височина от 2306 метра, е най-голямото езеро от групата - то има площ от 17 декара. Коритото му е задълбано в основни скали. От него изтича буен поток, чиито води се спускат по висок стръмен праг и се вливат в третото голямо езеро от групата - то се нарича Дългото езеро (да не се бърка с Дългото езеро от групата на Бъндеришките езера) и има площ от 13.55 декара. Понякога това езеро се нарича и Дългият Гьол - така или иначе, на турски гьол означава локва или езеро и много имена на езера се дублират на турски и български език. Надморската височина на това езеро е 2213 метра. На югоизток от него е четвъртото голямо езеро от групата - то лежи на 2221 метра по склона на връх Спанополски чукар и има площ от 3.7 декара.

Петото голямо езеро от тази група се нарича Малко Спанополско езеро и лежи в източната половина на циркуса - тя се нарича също Малко Спано Поле. Езерото лежи в подножието на два високи върха (Бъндеришки чукар и Башлийски чукар) - на югозапад от първия и на северозапад от втория. Надморската му височина е 2364 метра. Макар че е сравнително голямо (с площ от 6.96 декара), езерото е плитко. От него изтича поток, който е начален приток на Малка Спанополска река.

Рила    Рилски езера    Планини в България

Имплантологичният портал на България

Ралев Дентал АД    Д-р Александар Лазаревски    Д-р Салиф Ариф