Спанополски чукар

Връх Спанополски чукар е висок 2576 метра. Намира се в Пирин планина, на едно малко разклонение на Главното Пиринско Било на запад от връх Теодосиеви Караули. Има формата на гърбица, която се проточва в посока запад - изток. Склоновете му представляват една внушителна стена, която на места е отвесна. На много места по нея стърчат каменни зъбери. Склоновете на югозапад, юг и югоизток също са доста стръмни, покрити са с камъни и треви.

Връх Спанополски чукар лежи върху едноименният рид - Спанополски рид. Той се отделя от Главното Пиринско Било при кота 2609 метра - както стана въпрос по-горе, това е последната кота по протежение на гребена Теодосиеви Караули. В началото ридът се проточва на растояние от около 600 метра до своята най-висока точка - връх Спанополски чукар. Там той се разделя на два клона - единият поема на югозапад, след това на юг и достига водослива на реките Спанополска и Малка Спанополска. Другият се спуска на югоизток до кота 2404 метра, която кота местните хора наричат връх Свети Никола. След това ридът постепенно завива на юг и югозапад до водослива на  Малка Спанополска река и един десен неин приток.

Върхове в България    Спанополски езера    Голямо Спано Поле    Бъндеришки чукар    Куклите    Конски кладенец    Южен Пирин    Спанополски езера

Южната част на Спанополския рид се нарича Душевадника. Тя разделя долините на реките Спанополска и Малка Спанополска. По рида от водохващането на река Малка Спанополска преминава маркирана пътека.