Голена

Връх Голена е разположен в Пирин планина и е висок 2633 метра. Издига се в съседство с гребена Куклите, който е разположен на северозиток от него, и местността Солището, която е разположена от северозапад. От връх Голена на югоизток се спуска късо разклонение, което разделя долните на Крайната и Средната река. Когато се гледа от юг и югоизток, върхът има форма на купол, а от запад и изток - на гърбица. Когато се наблюдава от север и северозапад, връх Голена определено се губи на фона на връх Куклите, който е разположен в непосредствена близост. По билото на върха има не една, а две коти - северозападна на 2629 метра и югоизточна на 2633 метра.

Върхът е изграден от гранит. Склоновете му са много стръмни с изключение на тези на северозапад. Всички тези склонове са скалисти, спускат се на североизток към циркуса Башмандра и на север към долината на река Беговица. По южния склон се открива вдлъбнатина, която наподобява циркусно задълбаване, но е прекалено плитка. Името на връх Голена произлиза от оголено място, където не расте трева, или от място, на което се навява много сняг.

Местността Солището се разполага на Каменишкия рид между връх Голена от североизток и връх Кельо от югозапад. Това е една заравненост, останка от денудационна повърхнина. През нея преминава туристическа пътека от хижа Пирин за хижа Беговица, която пътека впоследствие преминава през долината на Крайната река. В миналото там са слагали сол за добитъка, поради което и местността носи това име.

Върхове в България    Връх Куклите    Яловарника    Спанополски езера    Каменица    Добринище    Гредаро    Малко Спано Поле

Снимка на връх Куклите, направена от връх Георгийца. Връх Голена е разположен вдясно от Куклите, които на тази снимка се виждат вдясно на кадъра

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    www.bg-dentist.com    www.ralev.name    www.ralev-dental.com    Река Глазне    Връх Спанополски чукар

Снимка на цялото Каменишко странично било, гледано от североизток от Синанишкото странично било

Връх Голена в облаци

Връх Голена, сниман с тютюнев филтър с градиент

Връх Голена, сниман с жълт филтър

Връх Куклите и връх Голена, снимани със син филтър през облачно време