Кременски циркус

В Кременския циркус се разполагат Кременските езера. От север циркусът се ограничава от Страничното било на връх Сиврия (разклонение на Главното Пиринско Било). От юг Кременският циркус се ограничава от Кременски рид. Повече информация за билата в Пирин можете да прочетете тук... Кременският циркус е един от най-красивите циркуси в Пирин. Ограден е на северозапад от страничното било на връх Сиврия, на югозапад от Главното Пиринско Било, а на югоизток от Кременския рид. Отворът му е на севроизток към долината на река Ретидже. Има издължена форма, наподобяваща корито, което е ориентирано в посока североизток - югозапад. Дължината на циркуса е 2.5 километра, а неговата ширина - около километър.

Кременският циркус може да се подели на два дяла - североизточен, който е по-нисък, и югозападен, който е по-висок. Те са разделени от праг, който е висок около 150 метра. По дъното на циркуса са разположени Кременските езера; местните хора понякога наричат долната част на циркуса Долна Джангалица, а горната - Горна Джангалица.

Информация за Пирин    Рила планина    Кременски рид