Кременски езера

Кременските езера са група езера от ледников произход в Пирин. Наричат се още Кременицки езера. Те са девет на брой, седем постоянни и две временни. Разположени са по дъното на Кременския циркус, в подножието на връх Сиврия. Пет от тях са в югозападната цикрусна половина, а останалите четири - в североизточната и по склона на връх Сиврия. Най-високо разположеното езеро от групата лежи на 2358 метра в североизточното подножие на връх Джано. През пролетта, в периода на активното снеготопене, неговата площ достига 11. 5 декара. В него до късното лято плуват доста големи парчета лед, поради което и местните хора го наричат Ледения гьол. На горната снимка то се разполага на преден план, пред другите две езера. В непосредствена близост до него има две други езера, които са със значително по-малка площ - 1.9 и 1.5 декара, които езера се виждат на горната снимка точно над Ледения гьол. По-голямото то тях, източното, много често пресъхва, особено в години с по-малко валежи.

На около 100 метра североизточно от Ледения гьол се разполага друго езеро от същата група - второто по големина от Кременските езера и четвърто по големина от всички езера в Пирин. То се намира на надморска височина 2355 метра и има площ от 73.2 декара. Максималната му измерена дълбочина е 13.65 метра. Често неправилно се нарича Горно Кременско езеро, но всъщност над него има още три езера и то не би следвало да бъде Горно. Малко под него пък се намира най-голямото езеро от групата - Долно Кременско Езеро, което има много голяма площ - то има площ от 94.3 декара и дълбочина от 27 метра. По площ е второто по големина в Пирин, а по дълбочина - третото.

По североизточния склон на връх Сиврия има едно постоянно и едно временно езеро. Те са много малки, с площ съответно 0.4 и 1.4 декара. Малко на севроизток от тях има още две езера, на височина съответно 2165 метра и 2130 метра. Първото има площ от 1.9 декара, а второто - от 6.3 декара, но е задръстено от речни наноси. През лятото при намаляване на речния приток площта на това езеро значително намялява. Всички Кременски езера се оттичат в река Ретидже, която започва от Поповото езеро.

Понякога Кременските езера се наричат Пангалски езера - името е споменато в книгата на полковник Дървингов "Пирин и борбата в неговите недра", издадена в далечната 1904 година. 

Езера в Пирин    Езерото на желанията    Подробна информация за Пирин    Поповото езеро в Пирин

www.avramova.bg    www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    www.bg-dentist.net    www.bg-tourinfo.com    www.ralev.bg    www.maxillofacial-bg.com

Пирин

Леденият гьол, сниман през месец август 2015 година. Виждат се късовете лед, които са причина за името на това атрактивно планинско езеро

Различна конфигурация на леда при топенето му в Кременските езера - това пък е много стара снимка, правена през месец юли 2010 година