Каменишки циркус

Снимка на Каменишки циркус с Каменишките езера. Този циркус е разположен в горната, изворна част на река Каменица, към чиято долина е отворен на изток. Ограден е на запад от Главното Пиринско Било по линията връх Джано - Ченгелчал; на северозапад, север и североизток от Кременския рид, на юг и югоизток - от Кадиевия рид. В него са разположени едноименните езера - повече информация за тях прочетете тук... Името на циркуса произлиза от името на река Каменица.

Подробна информация за Пирин    Каменица    Връх Кельо    Каменишки езера

Рила планина    Каменишки връх    Каменишко странично било    Теодосиеви Караули